Schüßlertherapie

Celzouten zijn minerale zouten zoals deze in het lichaam voorkomen. Celzouten zijn geen homeopathische middelen,het zijn verkleinde mineralen. Hierdoor zijn ze wezenlijk verschillend van homeopatische middelen.

Homeopatische middelen geven een prikkel en zetten aan tot een actie. Celzouten doen dit niet. Celzouten ondersteunen slechts de processen van het lichaam. Dr. Heinrich Schüßler de grondlegger van de celzouttherapie was een homeopatisch arts die zocht naar een eenvoudige geneeswijze. Hij ontdekte dat de meeste lichamelijke aandoeningen op een tekort aan mineraalzouten terug te voeren waren. En wel op een heel specifiek tekort: een tekort binnen in de cel.

De mineraalzouten in de Schüßler celzouten zijn zo verkleind door de verwrijving, dat ze als ion vorm voorkomen en makkelijk door uiterst kleine openingen in de celwand heen kunnen en het lichaam ze in de cellen kan opnemen. Geconcentreerde grofstoffelijke mineralen, die geconcentreerd ingenomen worden, kunnen voor het organisme een belasting vormen. Zoals bijvoorbeeld de gebruikelijke calcium-, magnesium- of ijzersupplementen die je overal kunt kopen. De kans is groot dat het lichaam de stoffen niet goed kan opnemen, verwerken en/of uitscheiden.

Wanneer deze supplementen te lang worden ingenomen of te hoog gedoseerd worden kan dit leiden tot ongewenste bijwerkingen. In zo'n geval kunnen de stoffen in het lichaam worden afgezet, bijvoorbeeld in de vorm van stenen. Een tekort aan mineraalzouten buiten de cel, die meestal ontstaat door een ongezonde manier van leven, kan niet door Schüßler-celzouten aangevuld worden.

Daar heeft uw natuurgeneeskundige andere middelen voor.

Als voorbeeld: IJzerpreparaten zijn voor het lichaam relatief moeilijk op te nemen. Vaak stijgt het ijzergehalte in het bloed alleen tijdens de inname van de preparaten, om vervolgens na beëindiging van de kuur weer in te zakken. Door de inname van ijzerpreparaten wordt de ijzerhuishouding buiten de cel aangevuld.

Er staat dan niet voldoende ijzer in de cel tegenover. Een "gezond” evenwicht ontbreekt. Het lichaam kan het ijzer niet "vasthouden” en verliest het weer.

Wij mogen geen reclame maken, daarom is dit tabblad summier opgesteld